ATI Radeon HD 4330 driver download miễn phí (ver. 12.­2)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ATI Radeon HD 4330 driver cho Video.

ATI Radeon HD 4330 (ver. 12.­2) LZMA:23 SELF-EXTRACTING phát hành 2012.03.07.

File được download 52 lần và được xem 11186 lần.

Loại Video
Hãng ATI
Thiết bị Radeon HD 4330
Hệ điều hành Windows XP, Windows XP Media Center
Phiên bản 12.­2
Kích thước file 101.22 Mb
Loại file LZMA:23 SELF-EXTRACTING
Phát hành 2012.03.07
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ATI Radeon HD 4330 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Catalyst Software Suite for ATI Radeon HD 4330 Package contains the following graphics drivers and dependent/­required software for the products specified in the current version's official release notes: Display Driver OpenCL Driver AMD Integrated Driver AMD HDMI Audio Driver Catalyst Control Center Languages: Czech,­ Danish,­ German,­ Greek,­ US English,­ Spanish,­ Finnish,­ French,­ Hungarian,­ Italian,­ Japanese,­ Korean,­ Dutch,­ Norwegian,­ Polish,­ Portuguese,­ Russian,­ Swedish,­ Thai,­ Turkish,­ Chinese (Traditional),­ Chinese (Simplified)

Driver Video ATI Radeon HD 4330 phổ biến:

Driver ATI Video phổ biến: