ATI Radeon HD 4670 driver download miễn phí (ver. 11.­8)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ATI Radeon HD 4670 driver cho Video.

ATI Radeon HD 4670 (ver. 11.­8) LZMA:23 SELF-EXTRACTING phát hành 2011.08.16.

File được download 279 lần và được xem 22514 lần.

Loại Video
Hãng ATI
Thiết bị Radeon HD 4670
Hệ điều hành Windows XP, Windows XP Media Center
Phiên bản 11.­8
Kích thước file 51.38 Mb
Loại file LZMA:23 SELF-EXTRACTING
Phát hành 2011.08.16
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ATI Radeon HD 4670 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Catalyst Software Suite for ATI Radeon HD 4670 Package Includes: Display Driver OpenCL Driver ATI Integrated Driver Catalyst Control Center

Driver Video ATI Radeon HD 4670 phổ biến:

Driver ATI Video phổ biến: