ATI Mobility Radeon HD 565v driver download miễn phí (ver. 13.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ATI Mobility Radeon HD 565v driver cho Video.

ATI Mobility Radeon HD 565v (ver. 13.­1) NSIS SELF-EXTRACTING phát hành 2013.01.17.

File được download 38 lần và được xem 16917 lần.

Loại Video
Hãng ATI
Thiết bị Mobility Radeon HD 565v
Hệ điều hành Windows XP, Windows XP Media Center
Phiên bản 13.­1
Kích thước file 95.84 Mb
Loại file NSIS SELF-EXTRACTING
Phát hành 2013.01.17
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ATI Mobility Radeon HD 565v driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Catalyst Software Suite for ATI Mobility Radeon HD 565v Catalyst software suite 13.­1 contains the following: AMD display driver version 9.­012 HydraVision™ for Windows Vista® and Windows® 7 Southbridge/­IXP Driver AMD Catalyst™ Control Center version 9.­012 /­ AMD Vision Engine Control Center version 9.­012

Driver Video ATI Mobility Radeon HD 565v phổ biến:

Driver ATI Video phổ biến: