ATI Radeon HD 4670 AHCI driver download miễn phí (ver. 10.­2)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ATI Radeon HD 4670 AHCI driver cho Video.

AHCI (ver. 10.­2) LZMA:23 SELF-EXTRACTING phát hành 2010.02.20.

File được download 92 lần và được xem 17118 lần.

Loại Video
Hãng ATI
Thiết bị Radeon HD 4670
Hệ điều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
Phiên bản 10.­2
Kích thước file 26.71 Mb
Loại file LZMA:23 SELF-EXTRACTING
Phát hành 2010.02.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ATI Radeon HD 4670 AHCI driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
AMD Catalyst 10.­2 AHCI Driver for Windows Vista/­7 x86/­х64

Driver Video ATI Radeon HD 4670 phổ biến:

Driver ATI Video phổ biến: